Servei de deixalleria i Àrea d'EmergènciaDeixalleria:

Adreça: Carrer del Lli

Horari:

Dilluns: tancat
Dimarts i dijous: de 16 a 19 h.
Dimecres, divendres, dissabte i diumenge: de 11 a 14 h

 

Telèfon: 938 310 875

Àrea d’emergència:

Adreça: Carrer del lli

Horari: 0h-24h


Quins residus van a la deixalleria?

Pneumàtics

Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri

Bateries

Dissolvents

Pintures i vernissos

Piles

Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses

Olis minerals usats

Ferralla i metalls

Tèxtils

Olis vegetals usats

Residus municipals voluminosos

Mobles i altres

Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses

Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)

Fustes

Restes de poda o jardineria

Runes i restes de la construcció d’obres menors