Calendari Comercial


Com s’han de lliurar els residus als establiments?

Els residus es lliuren al servei de recollida en horari de 20.00h a 22:00 seguint el calendari establert:


Àrea d’emergència

L’àrea d’emergència és un espai amb contenidors de totes les fraccions creats per casos en els que, per algun motiu puntual i excepcional, no es pugui lliurar la brossa a l’horari o calendari establerts.

només s’hi poden dur residus domèstics no voluminosos i que no hagin d’anar a la deixalleria.

Cada residu ha de lliurar-se dins el contenidor o cubell corresponent i segons el calendari establert. Cada establiment disposarà dels cubells sol·licitats a l’Ajuntament en funció de les seves necessitats. Aquests seran d’ús exclusiu de l’establiment, per la qual cosa estan identificats. Pel mateix motiu, el compromís de manteniment diari i neteja dels mateixos, correspon a cada establiment i us recordem que cal que estiguin en recinte privat durant el dia i ubicats a la via pública tan sols durant l’horari de la recollida.

El vidre el continuarem llençant al contenidor de vidre. El vidre pot resultar perillós. Si el cubell del carrer es fa malbé o es perd cal sol·licitar un altre de nou a l’Ajuntament.