Calendari Domèstic


Com s’han de lliurar els residus a casa?

Els residus es lliuren al servei de recollida en horari de 20.00h a 22:00 seguint el calendari establert:


Àrea d’emergència

L’àrea d’emergència és un espai amb contenidors de totes les fraccions creats per casos en els que, per algun motiu puntual i excepcional, no es pugui lliurar la brossa a l’horari o calendari establerts.

Només s’hi poden dur residus domèstics no voluminosos i que no hagin d’anar a la deixalleria.

La matèria orgànica i el rebuig s’han de treure al carrer amb una bossa dins del cubell gran (25l). És recomanable l’ús de bosses compostables per la matèria orgànica, però si no se’n disposa cal utilitzar-ne una de plàstic. NO posar-la mai al cubell sense la bossa.

El paper i cartró i els envasos s’han de treure al carrer dins d’una bossa lligada o en un feix, si és el cas, i sense el cubell.

El vidre el continuarem llençant al contenidor de vidre perquè pot resultar perillós.