Preguntes freqüentsQuè faig si l’horari de lliurament em coincideix amb hores de feina?

Es poden anar a deixar els residus a l’àrea d’emergència sempre que estigui justificat.

 

Si marxo de vacances i tinc a casa fraccions acumulades, com ho haig de fer?

Es pot anar a l’àrea d’emergència.

 

Es poden treure les deixalles al carrer dins les bosses de ràfia de colors?

Al carrer s’han de lliurar les deixalles de la forma que l’Ajuntament indica. Les bosses de ràfia de colors són per ajudar a l’organització dins de casa.

 

Com evito les olors dins de casa fins el dia de recollida de la fracció que les provoca?

El cubell reixat proporcionat per l’Ajuntament de Navarcles és per gestionar la matèria orgànica dins de casa. Aquest cubell permet l’airejació i l’evaporació de l’aigua present als residus orgànics i, per tant, en no fermentar, no genera males olors.

Els envasos que tenen restes de peix o carn es poden esbandir en buidar-los, d’aquesta manera s’evitaran les possibles males olors.

Els bolquers, les compreses i els excrements de mascotes es poden treure cada dia, aquest residu ha d’estar degudament identificat amb l’adhesiu proporcionat per l’Ajuntament en una bossa separada de les altres fraccions lliurades segons calendari.

 

Si no tinc bosses compostables, puc fer servir bosses normals de plàstic per separar l’orgànica?

Les bosses de plàstic fan que el compost final obtingut sigui de pitjor qualitat. És per aquest motiu que és recomanable l’ús de bosses compostables. Amb tot, si heu acabat les bosses compostables a casa, es pot treure la matèria orgànica al cubell gran dins una bossa de plàstic normal i recorda que no es pot treure a granel (sense bossa) dins el cubell.

El cost econòmic de tractament i, la qualitat del compost obtingut de la matèria orgànica recollida a Navarcles es determina segons la quantitat d’elements no orgànics, és a dir, de materials impropis que conté la matèria orgànica que separem a casa i als establiments, com ara la bossa de plàstic. És responsabilitat de tota la ciutadania fer més eficient aquest servei.

 

Si no tinc caixes o bosses de paper, puc fer servir bosses normals de plàstic per separar el cartró i paper?

Al carrer, cal lliurar la fracció de paper preferiblement dins una caixa o una bossa de paper tancades per tal d’evitar que els papers més petits no volin. En cas que no disposem de caixes o bosses de paper, farem servir com a última opció una bossa de plàstic. En el cas dels cartrons s’han de lliurar o bé plegats dins una caixa o bé plegats i lligats amb un cordill.

 

Els animals obriran i vessaran els cubells del carrer al sentir olors de menjar?

Els cubells subministrats porten un sistema de bloqueig de la tapa que no permet que els animals els obrin.

 

 

S’inspeccionaran les bosses lliurades per comprovar que estic fent bé la separació?

Els operaris de la recollida, a l’hora d’agafar les bosses, saben valorar si els residus que la bossa conté son de la fracció que toca, es pot apreciar si a la bossa de l’orgànica es noten arestes d’envasos, si la bossa d’envasos té un pes superior al normal, si la bossa de rebuig és excessivament voluminosa…